Nyheter och pressmeddelande

Närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp på.

Gemensam målbild för Blekinge beslutad

Regionfullmäktige beslutade idag om en gemensam målbild och färdplan för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg. Målbilden är framtagen gemensamt av Region Blekinge och länets fem kommuner.

Hälso- och sjukvården i Sverige och i Blekinge står mitt i många utmaningar. Nationellt har det tagits fram en målbild för att utveckla en mer nära vård som innebär att flytta fokus från sjukdomar och institutioner till ett hälso- och sjukvårdssystem som utgår från människan. En central del är att regionen och kommunerna i länet har en gemensam målbild och färdplan för jämlik hälsa, nära vård, stöd och omsorg.

Nu har Regionfullmäktige beslutat om Blekinges målbild som är gemensamt framtagen av Region Blekinge och länets kommuner - tillsammans med dig arbetar vi för din goda hälsa och utveckling genom livet. Eftersom omställningen berör många intressenter, är komplex och långsiktig är en gemensam målbild viktig för att fokusera på rätt insatser.

Samtliga nämnder ska minska sina kostnader

Prognosen för helåret visar ett underskott på 477 miljoner kronor vilket överstiger Region Blekinges totala budget med 264 miljoner kronor. Regionfullmäktige beslutade att samtliga nämnder, oavsett prognos, ska minska sina kostnader.

I augusti ska hälso- och sjukvårdsnämnden, tandvårdsnämnden, trafiknämnden och regionstyrelsen (gäller regionservice) presentera genomförda och planerade åtgärder för att minska budgetunderskottet för 2023.

Samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna för vissa patientgrupper

Regionfullmäktige godkände en överenskommelse om samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om:

  • Barn och unga med behov av samtidiga insatser från region och kommun
  • Vuxna med funktionsnedsättning med behov av samtidiga insatser från region och kommun
  • Personer med substansberoende och/eller spelberoende om pengar samt samsjuklighet
  • Personer i psykiatrisk tvångsvård.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här Länk till annan webbplats. för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?