Nyheter och pressmeddelande

Huvudentrén på Blekingesjukhuset i Karlshamn

Psykiatrins dag- och mellanvård i Karlshamn ska få nya lokaler

Psykiatrins dag- och mellanvårds lokaler i Karlshamn ska rivas och verksamheten flyttar in i en ny byggnad som ska stå klar om några år.

Den nya byggnaden kommer att byggas på samma plats som den befintliga som rivs på grund av ett rivningsföreläggande.

– Om alla beslut och upphandlingar för ny byggnad beviljas startar arbetet våren/sommaren 2024 med planerad byggtid i cirka ett och ett halvt år, säger Magnus Ohlsson, byggprojektledare.

Den nya byggnaden ska förutom psykiatrins mellanvård och dagvård även kunna fungera som evakueringslokaler för andra verksamheter under om- till- och nybyggnationer framöver på sjukhusområdet i Karlshamn.

Under byggperioden kommer dag- och mellanvården att flytta ihop med andra verksamheter. Mellanvården flyttar in hos psykiatrisk mottagning och dagvården flyttar tillbaka till sina gamla lokaler i nära anslutning till psykiatrisk slutenvård. Den administrativa delen av verksamheten kommer att flytta in i tillfälliga verksamhetsanpassade lokaler, så kallade moduler.

Hittade du informationen du sökte?