Nyheter och pressmeddelande

Lyckat projekt har fört diagnostiken närmare patienten

I september 2022 inleddes projektet ”Klinisk fysiologi nära primärvården” som innebär att en del diagnostiska undersökningar genomförs i primärvården i stället för på sjukhuset. Nu har projektet utvärderats med resultat som snabbare svar för patienten och minskade kostnader för hälso- och sjukvården.

Klinisk fysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker hur organen fungerar, vilket är en förutsättning för att kunna diagnostisera och sätta in rätt behandling.

På mottagningen i Karlskrona genomförs cirka 20 000 undersökningar varje år, men i och med projektet ”Klinisk fysiologi nära primärvården” har en del av undersökningarna i stället skett på vårdcentralerna.

- Vi har sett fantastiska resultat, över förväntan. När undersökningarna sker i primärvården tillsammans med oss och primärvårdsläkaren får patienten ett snabbare och mer utförligt besked som kan göra dem tryggare., säger Susanne Lundgren, verksamhetschef för klinisk fysiologi.

Snabbare behandling

Men det handlar inte bara om trygghet. Det nya arbetssättet leder till en mer effektiv diagnostisk vilket i sin tur innebär att rätt behandling kan sättas in snabbare.

- Dessutom slipper patienterna de långa väntetiderna och kostnaderna minskar för hälso- och sjukvården, säger Susanne Lundgren.

Konkret går det till så att medarbetare på klinisk fysiologi kommer till vårdcentralerna med viss utrustning och gör de undersökningar som behövs. I projektet som nu avslutas och utvärderas har tre vårdcentraler deltagit. Det handlar om Nättraby vårdcentral, Wämö vårdcentral och Bräkne-Hoby vårdcentral.

Ökad förståelse

- En viktig effekt av detta arbetssätt är en ökad dialog mellan klinisk fysiologi och primärvården. Vi har också mer förståelse varandras specialiteter, säger Björn Eklund, överläkare och kardiolog, som tillsammans med Susanne Lundgren har initierat projektet.

Nu har det gått ett år och projektet är slut, men på grund av de goda resultaten ska arbetssättet fortsätta tills årsskiften då det behövs ett nytt ställningstagande.

- Tillsammans flyttar vi fokus från sjukhusen och stöttar med resurser i primärvården. Det är ett viktigt steg i hälso-och sjukvårdens omställning till nära vård, säger Susanne Lundgren.

Hittade du informationen du sökte?