Nyheter och pressmeddelande

Närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp på.

Med anledning av den höjda terrorhotnivån

Region Blekinge ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. Oavsett vilken terrorhotnivå som gäller i Sverige arbetar regionen kontinuerligt med beredskap inför särskilda händelser och samhällsstörningar. Det finns en väl etablerad organisation och planering samt en nära samverkan med övriga aktörer.

Säkerhetspolisen har höjt terrornivån från en trea till en fyra på den femgradiga skalan. Region Blekinge följer utvecklingen noga.

-Region Blekinge är och ska alltid vara förberedd på särskilda händelser och samhällsstörningar, oberoende av terrornivå. Vi arbetar kontinuerligt med vår beredskap både före, under och efter en allvarlig händelse och vi är givetvis särskilt vaksamma i det läge som råder, säger Stefan Österström, säkerhetsskyddschef.

Övning och samverkan

I Region Blekinge utbildas och övas samtliga verksamheter kontinuerligt, både på lokal och regional nivå. Kris- och katastrofmedicinska utbildningar ges årligen till regionens vårdverksamheter.

-Vi har även en nära samverkan med andra aktörer i Blekinge för att ha en aktuell lägesbild och kunna anpassa vår beredskap, säger Stefan Österström.

Du som invånare kan också bidra till ökad säkerhet i regionen.

-Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas information. Tro inte på och dela inte obekräftad information eller rykten. Jag vill verkligen uppmana till att vara källkritiska, säger Stefan Österström.

Så här arbetar Region Blekinge vid en särskild händelse

Region Blekinge arbetar efter krisberedskapssystemets principer för krishantering. Dessa principer är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprinciper. Det finns framtagna planer för att kunna arbeta i samtliga verksamheter före, under och efter en allvarlig händelse eller samhällsstörning.

Regionens funktion tjänsteman i beredskap, tib, tar emot larm om händelser och stora samhällsstörningar dygnet runt, årets alla dagar. När allvarliga händelser inträffar finns krisledningsorganisationer på både regional och lokal nivå som hanterar händelsen.

Beredskapslägen

Vid en särskild händelse beslutas vilket beredskapsläge som ska gälla. De tre beredskapslägena inom Region Blekinges verksamheter är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge:

· Stabsläge innebär att verksamhetens krisledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. Verksamheten förbereder för att kunna öka sin kapacitet.

· Förstärkningsläge innebär att verksamheten ökar sin kapacitet, hela eller delar av den, utifrån direktiv ifrån krisledningen.

Katastrofläge innebär att verksamheten arbetar med maximal kapacitet, omfördelning av resurser kan utföras av krisledningen

Hjälpte informationen på sidan dig?