Nyheter och pressmeddelande

Byggnad 46 Karlskrona

Förlikning mellan Region Blekinge och Skanska AB

Region Blekinge och Skanska AB har idag träffat en överenskommelse om byggnad 46. Den innebär att Region Blekinge ersätter Skanska med 15,9 miljoner kronor, att jämföra med Skanskas ursprungliga stämning på 71,3 miljoner kronor.

– Det är självklart aldrig önskvärt att hamna i en tvist, men i det här fallet var det oundvikligt. Vi är dock nöjda med den överenskommelse som gjorts, säger ordförande i serviceutskottet, regionråd Kevin Ny (C).

Det var i början av året som Skanska AB stämde Region Blekinge på 71,3 miljoner kronor för en tvist gällande byggnad 46, där bland annat bröstcentrum och patologi finns. Bygget startade i januari 2018 och överlämnades till Region Blekinge i november 2020. Skanska var generalentreprenör för den nya byggnaden som hade en projektbudget på 537 miljoner kronor.

Tvisten har bestått av flera delar, men primärt har den handlat om att entreprenören vill ha betalt för kostnader som Region Blekinge har ansett att Skanska inte kunnat verifiera. Entreprenaden blev dessutom inte godkänd vid besiktningen och först efter att flera anmärkningar åtgärdats kunde entreprenaden godkännas, med förseningar. Mot bakgrund av det utlöste Region Blekinge viteskrav på Skanska.

Parallellt med tvisten har Region Blekinge också upptäckt att det vid regn och blåst läcker in vatten från fasaden vid balkongerna på byggnad 46. Detta anmäldes som ett garantifel. Arbete med att åtgärda detta pågår för närvarande.

Försök till förlikning gjordes inledningsvis men då stod parterna för långt ifrån varandra. Men efter ytterligare försök, har nu parterna gjort en överenskommelse.

– Under den period som tvisten pågått har Skanska inkommit med verifikationer som gör att vi nu anser att det är rimligt att ersätta Skanska med 15,9 miljoner kronor, säger servicedirektör Åsa Norrby.

Eftersom det har upptäckts fel och brister i entreprenaden, exempelvis läckage från balkongerna, håller Region Blekinge inne 5,2 miljoner kronor som säkerhet. Pengarna betalas ut när felen är åtgärdade. Byggnaden är dock i övrigt funktionell och ändamålsenlig för verksamheten.

Hittade du informationen du sökte?