Nyheter och pressmeddelande

Ett år med tarmcancerscreening har räddat liv

Screening möjliggör tidig upptäckt av cancer vilket i sin tur kan rädda liv. I Blekinge hittas förstadium till cancer hos över hälften av alla som undersöks för tarmcancer. En som drabbats är Els-Marie Hallin vars cancer upptäcktes i tid tack vare screening.

-Jag är otroligt tacksam över att jag valde att ta provet.

Sverige har kommit långt med screening, det vill säga provtagning för att upptäcka cancer, och alla invånare som uppfyller kriterierna för screening av bröstcancer och livmoderhalscancer kallas till undersökning. Även inom screeningprogrammet för tjock och ändtarmscancer, som startade i Blekinge i maj 2022, beräknar man att hela målgruppen kommer att erbjudas screening när programmet är fullt utbyggt.

Hittills har drygt hundra undersökningar för tarmcancer, screeningkoloskopier, genomförts i Blekinge. Hos två tredjedelar av de undersökta personerna hittades polyper, vilket är förstadiet till tarmcancer. Det fanns även flera fall där cancertumörer kunde ses med blotta ögat.

-Det är lättare att behandla cancer vid tidig upptäckt och chanserna att överleva är större. Därför är det så viktigt att vi tar bort polyperna och på så sätt förebygger cancer och räddar liv, säger Peter Andersson, överläkare och ansvarig för tarmcancerscreening i Region Blekinge.

Valde att göra provet

En av dem som kallades till screening och valde att göra genomföra provtagningen är Els-Marie Hallin, 65 år från Hällevik. Hon fick hem brevet om provtagning för första gången i maj 2022, men valde att vänta.

-Jag drog ut på det, av olika anledningar. Jag var väl lite rädd också för vad det kunde visa, rädd för att bli sjuk, säger Els-Marie Hallin.

Men efter några påminnelser bestämde hon sig för att skicka in provet, som är ett avföringsprov som görs hemma för att sedan skickas in med svarskuvert. Sedan gick det fort. Els-Maries kallades till undersökningen där de upptäckte en tumör 30 centimeter upp i tarmen. Kort därpå fick hon tid för operation.

-Det var väldigt omskakande att få beskedet om cancer. Jag hade inte haft några symtom eller besvär så det blev en chock, säger Els-Marie.

Väl omhändetagen

Ovissheten om hur det skulle bli var värst, men hon behövde inte vänta särskilt länge.

-Det tär på en att vänta så jag är otroligt tacksam över att allt gick fort. Jag fick snabbt tid för operation där de tog bort tumören. Jag blev så väl omhändertagen hela vägen och kände alltid att jag kunde höra av mig om jag hade frågor.

Det var i januari i år och idag mår Els-Marie bra. Hon är tacksam att hon valde att tacka ja till erbjudandet om screening.

-Annars hade tumören hunnit växa och troligtvis gått igenom tarmväggen. Då hade allt varit mycket värre. Jag vill verkligen uppmana alla att ta provet så fort de blir kallade och inte vänta och riskera att bli svårt sjuka.

Fler bör testa sig

Men alla gör inte som Els-Marie. I Blekinge lämnade 62 procent av den aktuella målgruppen för tarmcancerscreening in sitt avföringsprov. 66 procent är kvinnor och 57 procent män.

-Den siffran borde vara betydligt högre. Vi vet att screening räddar liv. Det är frivilligt och gratis och du får hemskickat ett erbjudande om deltagande när det är din tur. Jag vill verkligen uppmana alla som tillhör någon av målgrupperna i screeningprogrammet att skicka in avföringsprovet, säger Monica Olsson, samordningssjuksköterska för tarmcancer i Region Blekinge.

Öka kunskapen

En förutsättning för att få fler att delta i screeningprogrammen är att öka människors kunskap om betydelsen av att upptäcka cancer tidigt. Därför går nu Sveriges regioner ihop, tillsammans med 1177, i en gemensam informationskampanj om screening.

-Målsättningen är att alla som erbjuds screening ska tacka ja. Just tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, men det kan nästan alltid botas, om den hittas i tid, säger Monica Olsson.

Fakta: Nationella screeningprogram

Screening är en undersökning av ett större antal människor för att hitta förstadier till en sjukdom eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom.

Idag omfattas de nationella screeningprogrammen av undersökningar för tidig upptäck av cellförändringar och cancer i livmoderhalsen och bröstcancer. Dessutom håller screening mot cancer i tjocktarmen och ändtarmen på att införas i regionerna. Alla invånare i Sverige som uppfyller kriterierna för screening kallas och undersökningarna kostar ingenting för dem som deltar.

Målgrupper för screening:

* Gynekologisk cellprovtagning: kvinnor 23–70 år.

* Mammografi: kvinnor 40–74 år.

* Provtagning för tjock- och ändtarmscancer: män och kvinnor 60–74 år när programmet är fullt utbyggt vilket i Blekinge beräknas bli vid årsskiftet 2025/2026.

Hjälpte informationen på sidan dig?