Nyheter och pressmeddelande

Närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp på.

Stort steg för Blekinges utveckling

Arbetsgivarna i Blekinge ropar efter arbetskraft och nya etableringar står runt hörnet. Samtidigt minskar Blekinge i invånarantal. Hur attraherar vi tusentals nya invånare till vår region för att möta behovet? Under torsdagen bjöd Region Blekinge in närmre 50 chefer och specialister från offentlig sektor för att ta ett viktigt steg i rätt riktning.

​Under torsdagen bjöd Region Blekinge in närmre 50 chefer och specialister från offentlig sektor för att ta ett viktigt steg i rätt riktning.

Under kommande år behövs tusentals nya rekryteringar för att möta efterfrågan på arbetskraft i hela Blekinge. Många företag expanderar, Försvarsmakten växer och offentlig sektor behöver anställa. På Kreativum i Karlshamn samlades idag chefer och specialister från hela länet för att starta upp arbetet i projektet Live in Blekinge. Regionen och kommunerna, som presenterade befolkningsutvecklingen och kompetensbehov, var rörande överens om att fler invånare behövs i samtliga fem kommuner.

– Våra 160 000 invånare räcker helt enkelt inte till för att täcka behovet under den starka tillväxt som sker nu och framöver. I kommunerna och i Region Blekinge är vi helt enade om att vi behöver möta utmaningen tillsammans, berättar Peter Lilja, regiondirektör Region Blekinge.

För att fler ska välja att flytta till Blekinge behöver kommunerna, näringslivet och invånare hjälpas åt att lyfta fram de möjligheter och fördelar som redan finns, och skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar olika aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter. Och det behöver bli enklare att få den hjälp man behöver.

Den röda tråden genom dagen var viljan att bygga framtidens Blekinge tillsammans, genom samarbete i hela länet. Blekinges varumärke ska vara en styrka som förstärker enskilda platsers och aktörers spets och profil. De fem kommunerna, regionen och andra aktörer var eniga och får också starkt stöd från näringslivet. Tillsammans ska framtidens Blekinge byggas, och det första spadtaget togs på Kreativum i Karlshamn.


Webbsida för projektet Live in Blekinge​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Gruppbild från Visit Blekinge
Hittade du informationen du sökte?