Nyheter och pressmeddelande

Närbild på droppställning

Lönesatsning för sjuksköterskor när regionen kraftigt minskar användningen av hyrpersonal

Den 1 oktober inleds första fasen av Region Blekinges arbete att kraftigt minska användningen av hyrpersonal.
– Nu gör vi gemensam sak med andra regioner i landet, däribland våra grannregioner, för att få stopp på en ohållbar utveckling med ett växande hyrberoende, säger regionstyrelsens ordförande Robert Lindén (SD).

Vägen mot ett oberoende av hyrpersonal kommer att vara indelad i flera steg. Första fasen med fokus på att kraftigt minska användningen av hyrsjuksköterskor på vårdavdelning pågår från den 1 oktober fram till den 31 januari. Därefter fortsätter arbetet att fasa ut hyrpersonal inom fler yrken och koppla på fler verksamheter

– De åtgärder som nu görs för att kraftigt minska hyrpersonalen inom sjukvården gör vi för att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård till invånarna och att förbättra arbetsmiljön för vår ordinarie vårdpersonal, säger Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge.

Intensiva förberedelser

Sedan det stod klart att Region Blekinge från och med i höst kraftigt minskar inhyrning av sjuksköterskor har det pågått ett intensivt förberedelsearbete. Förutom att se över verksamheternas uppdrag utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö har det gjorts både riktade och uppsökande rekryteringsinsatser. Ett 40-tal sjuksköterskor har hittills valt att bli fast anställda inom Region Blekinge. Vissa av dem lämnar livet som hyrpersonal medan andra är nyutexaminerade eller kommer från andra arbetsgivare.

Satsningar för att stärka förmågan att behålla och anställa nya sjuksköterskor

För att stötta och öka verksamheternas förmåga att behålla och attrahera medarbetare har nu regionfullmäktige beslutat om följande lönesatsningar:

  • Lönesatsning för tillsvidareanställda sjuksköterskor inom dygnet runt-verksamhet.
    Satsningen innebär en ökning av grundlönen med 3 000 kronor per månad från den 1 oktober i år.
  • Förstärkt ersättning för extrapass under perioden 1 oktober 2023 till 31 januari 2024.
    För extrapass utöver ordinarie arbetstid och ersättningar enligt avtal ges en ersättning med 200 kronor per timme i extrapasset. Detta gäller för sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning.
  • En bonus till de nya medarbetare som skriver på anställningsavtal 13 september - 31 oktober som tillsvidareanställd sjuksköterska på en vårdavdelning.
    Totalt utbetalas 30 000 kronor. 10 000 kronor betalas ut till de som fortsatt är tillsvidareanställda efter sex månader, och ytterligare 20 000 kronor betalas ut efter ett års anställningstid.

Kostnaden för lönesatsningen beräknas som helhet bli 41 miljoner kronor per år och ska finansieras inom regionens centrala löneutrymme.

Hittade du informationen du sökte?