Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinge är bäst i landet på att vaccinera barn

För fjärde året i rad är barnhälsovården i Blekinge bäst i Sverige på att vaccinera barn. Här har 98 procent av alla barn födda 2020 fått grundvaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet.

-Barnvaccination är den viktigaste insatsen vi gör för folkhälsan, säger barnhälsovårdsöverläkare Sofia Hellerfelt.

Blekinge har legat i topp när det gäller grundvaccination av barn under flera år och nu är det fjärde året i rad som blekingebarnen är bäst vaccinerade i landet. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. I år delar Region Blekinge förstaplatsen med Region Jönköping som också har en vaccinationstäckning på 98 procent för barn födda 2020. Men även barn i Blekinge födda 2017, 2018 och 2019 har den högsta vaccinationstäckningen i Sverige.

-Barnvaccination är den viktigaste insatsen som görs för folkhälsan globalt, vilket kanske är lätt att glömma bort när vi inte längre ser så mycket av de sjukdomar vi vaccinerar mot. Respekten för hur mycket skada dessa sjukdomar kan göra för barn riskerar därmed att minska, men det är ju tydligt att småbarnsföräldrarna i Blekinge gör kloka val genom att vaccinera sina barn. Det räddar faktiskt liv, säger Sofia Hellerfelt, barnhälsovårdsöverläkare i Region Blekinge.

Pålästa småbarnsföräldrar

Alla barn i Sverige erbjuds vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet som ger skydd mot totalt tolv sjukdomar. Vaccinet ges via barnhälsovården samt elevhälsan och är gratis för alla barn. Det är också frivilligt att vaccinera sina barn och intresset är alltså stort.

-Generellt är småbarnsföräldrar idag pålästa och har många frågor om sina barns hälsa. Studier visar att en hel del, cirka 20 procent, vill veta mer om just vaccinationer, vilket är positivt eftersom småbarnsföräldrar översköljs av både information och desinformation, säger Sofia Hellerfelt.

Det ställer också högre krav på personalen inom barnhälsovården som får kontinuerlig fortbildning för att kunna svara på föräldrarnas frågor och göra dem trygga i sina val.

-Jag är övertygad om att det är personalens förtjänst att Blekinge ligger i topp och har gjort det under en längre tid. Inom barnhälsovården har vi bara specialistutbildade sjuksköterskor som är fast anställda och får kontinuerlig fortbildning. Att föräldrarna möter samma kompetenta sjuksköterskor och läkare ger förtroende och trygghet, säger Sofia Hellerfelt.

Om allmänna vaccinationsprogrammet

Barn vaccineras vid flera tillfällen under uppväxten. Till och med fem års ålder sker vaccineringarna på barnavårdscentralen, BVC, medan barn som går i skolan vaccineras av elevhälsan. Alla vårdnadshavare får en kallelse när det är dags för vaccination.

Vaccinationstäckning för barn födda 2020:

Blekinge: 98 procent.

Sverige: 96,3 procent.

Vaccinationsprogrammet ger skydd mot följande sjukdomar:

 • Difteri
 • Kikhosta
 • Stelkramp
 • Polio
 • Haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • Pneumokocker
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund
 • Rotavirus
 • Hepatit B
 • HPV
Hittade du informationen du sökte?