Nyheter och pressmeddelande

Flygbild över sjukhuset i Karlshamn.

Masskadeövning testar Region Blekinges reservrutiner

Den 27 september övar Region Blekinge masskadehantering på sjukhuset i Karlshamn tillsammans med bland annat Karlshamns kommun och räddningstjänsten västra Blekinge. Syftet är att stärka krisberedskapen och öva på att ställa om flödet från Karlskrona till Karlshamn.

I scenariot som övas handlar det om ett stort antal skadade personer som ska omhändertas. Övningen bygger på att sjukhuset i Karlskrona inte kan bedriva sjukvård och vården måste snabbt ställa om flödet till Blekingesjukhuset i Karlshamn enligt gällande reservrutiner.

-I normala fall tar vi inte emot den här typen av större skadehändelser i Karlshamn, det är den beredskapen vi behöver bygga upp. Detta är en övning av masskadeplanen i både teori och praktik, säger en av de ansvariga för övningen, beredskapsläkare Lisa Stokseth.

Övar tillsammans med andra

Övningen är en samverkansövning som sker tillsammans med räddningstjänsten västra Blekinge, Karlshamns kommun, Frivilliga resursgruppen (FRG) och Frivilliga automobilkåren (FAK).

-­­Övningen fyller två viktiga funktioner för oss i Karlshamns kommun. Vi och kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, får prova på att ställa i ordning en trygghetspunkt och öva på att ta emot olika personer. Övningen är också en möjlighet för kommunen att visa allmänheten en del av den beredskap vi nu bygger upp för att kunna ge stöd för att hantera olika typer av påfrestningar, säger Mats Hadartz, säkerhetschef i Karlshamns kommun.

Stärker krisberedskapen

Om kris, katastrof eller ytterst krig drabbar samhället sätts hälso- och sjukvården i Sverige på hårda prov. För att stärka sjukvårdens möjligheter att hantera den typen av situationer krävs det övning, både internt inom organisationen och tillsammans med andra aktörer. Region Blekinge genomför flera övningar varje år.

-Genom att öva tillsammans stärker vi vår krisberedskap och vår samverkan. Det är oerhört viktigt för alla parter. Nu fastställer vi de förmågor vi behöver ha i både freds- och kristid, säger Lisa Stokseth.

Hittade du informationen du sökte?