Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Fortsatt ansträngd ekonomi för regionen

Region Blekinge har en fortsatt ansträngd ekonomi och ser ut att gå mot ett stort underskott vid årets slut. Det visar den senaste ekonomiska prognosen i regionens delårsrapport, som i dag godkändes av regionstyrelsen.

Prognosen visar ett underskott på 400 miljoner kronor för regionen som helhet. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att minska sina kostnader för att bidra till att minimera underskottet.

Orsaken till det ekonomiska läget är samhällsekonomin. Region Blekinges verksamhet kostar även mer än den gör i andra, jämförbara regioner.

Ny förvaltningsorganisation ska tas fram

Regiondirektören Peter Lilja har i ett annat av dagens styrelsebeslut fått i uppdrag att ta fram en ny förvaltningsorganisation, det vill säga hur Region Blekinge ska delas in i olika förvaltningar. Detta för att förvaltningarnas funktion och kompetens på bästa sätt ska kunna möta regionens utmaningar och behov.

Energiförsörjning och arbetsmarknad i fokus för samverkan

Regionstyrelsen godkände även nästa års handlingsplan och budget för regionsamverkan Sydsverige, ett samarbete mellan Sydsveriges regioner inom bland annat infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Insatserna under 2024 kommer bland annat att riktas mot utmaningar inom energiförsörjning, behovet av bredband och obalans på arbetsmarknaden när färre av de arbetssökande har den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna.

Beslut som fattas slutgiltigt av regionfullmäktige

Regionstyrelsen behandlade även ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige vid sammanträdet den 8 november. Det gäller bland annat

  • regionskatt
  • avgifter i hälso- och sjukvården, folktandvården och Blekingetrafiken
  • avtal om gemensam satsning inom marin teknik
  • ny politisk organisation.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?