Nyheter och pressmeddelande

Läkare anmäls för flera felaktiga diagnoser

En läkare som tidigare arbetade i Region Blekinge anmäldes i våras till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att ha ställt ett stort antal felaktiga diagnoser. Nu har utredningen om hans fall kompletterats och totalt handlar det om ett 30-tal anmälningar enligt lex Maria. Alla drabbade patienter är informerade.

De felaktiga diagnoserna ställdes mellan juli och november 2022 och det handlar om diagnoser där provsvaren på olika sätt har feltolkats.

I drygt 30 av fallen bedöms felen vara så allvarliga att det påverkar patientens vård. Dessa fall anmäls till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria. Alla drabbade patienter har informerats och vården har därefter skett och sker utifrån korrekta diagnoser.

-Region Blekinge beklagar givetvis djupt det som dessa patienter har fått gå igenom och vårt fokus har legat på att ge den bästa möjliga vården. Alla berörda är informerade, så om du inte har blivit kontaktad behöver du som patient inte oroa dig över att det handlar om ditt provsvar, säger chefläkare Peter Valverius.

Agerat enligt rutiner

När de två första felaktiga diagnoserna upptäcktes, i november 2022, startades omedelbart en utredning och den aktuella läkaren fick inte längre arbeta med diagnostik av prover. Samtidigt beslutade regionens chefläkare att i efterhand granska alla läkarens fall. Läkaren avslutade sin anställning i Region Blekinge i början av 2023.

-Vi har agerat snabbt och enligt alla gällande rutiner. Det fanns ingenting vid anställningen i juli 2022 som gjorde att vi borde fattat misstankar om att något inte stod rätt till, men det som har skett är djupt beklagligt, säger Peter Valverius

Region Blekinge har anmält läkaren till Ivo och kommer att anmäla var och en av de felaktiga diagnoserna som medfört eller hade kunnat medföra risk för allvarlig vårdskada. Regionen har redan skickat in de första anmälningarna. Övriga kommer att skickas under hösten.

Hjälpte informationen på sidan dig?