Nyheter och pressmeddelande

Gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik

Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) tecknar avtal om en gemensam satsning på forskning och utveckling inom marin teknik. Avtalet innebär 50 miljoner kronor över en femårsperiod från och med 2024.

- Det här är en unik forskningssatsning tillsammans med Region Blekinge. För oss betyder den att vi kan fortsätta bygga kompetens inom marin teknik som stärker vår roll som en motor i den pågående satsningen på det marintekniska området i Blekinge, säger Mats Viberg, rektor på BTH.

- Vi ser det här som ett viktigt led i att förverkliga vår regionala utvecklingsstrategi och bidra till den positiva utveckling som vi ser att Blekinge just nu har. Genom samverkan har vi stor potential att dra nytta av den framgångsvåg som vår tunga industri nu har, säger Robert Lindén (SD), regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge.

Teknik som används i havsmiljö

Inom området marin teknik ligger fokus på att utveckla olika sorters teknik som används i havsmiljö. Viktiga områden inom marin teknik är havsbaserad energi, försvar och hållbara hav.

Satsningen ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt i företag och organisationer och därmed fler arbetstillfällen i Blekinge. Den ger också länet en tydlig profil, som kan hjälpa till att locka fler företag att etablera sig eller utöka sin verksamhet här.

- För att kunna möta samhällets och industrins utmaningar är det väldigt viktigt att vi kan utveckla förutsättningarna för högkvalitativ forskning över organisationsgränser, högskola, näringsliv och offentliga aktörer tillsammans, säger Andreas Larsson, vicerektor på BTH.

Satsa på det vi kan bli bäst på

I överenskommelsen om samarbetet lyfter Region Blekinge och BTH fram olika områden där gemensamma satsningar behöver göras. Ett sådant område är smart specialisering. Det är ett EU-begrepp för ett arbetssätt som ska hjälpa oss att satsa på det vi kan bli bäst på.

Region Blekinge avsätter 50 miljoner kronor fördelade över fem år, ett beslut som nu har fastställts av regionfullmäktige. Hälften av pengarna kommer från de regionala utvecklingsmedel som regionen ansvarar för. Rent konkret kommer satsningen att gå till att stödja strategiska rekryteringar vid BTH för att utveckla området marin teknik.

- Vi vill genom denna förstärkning stötta BTH i att förbättra sin kapacitet för att utbilda studenter och bedriva forskning inom marin teknik. Detta är till nytta för näringsliv och organisationer och därmed hela Blekinge, säger regiondirektören Peter Lilja.

Hittade du informationen du sökte?