Nyheter och pressmeddelande

Övning - att rapportera under höjd beredskap

Under 2023 övar Region Blekinge förmågan att rapportera under höjd beredskap. Övningen är ett regeringsuppdrag och sker tillsammans med andra aktörer inom den svenska beredskapsstrukturen.

Inom ramen för regeringsuppdraget har flera övningar och kunskapshöjande aktiviteter genomförts med syftet att stärka det civila försvaret. Övningarna går ut på att pröva förmågan att rapportera och ta fram samlade lägesbilder under höjd beredskap.

– Region Blekinge är en del av det civila försvaret och bygger tillsammans med samhällets övriga aktörer och Försvarsmakten totalförsvaret. Att pröva vår förmåga att rapportera vår lägesbild under scenariot höjd beredskap ger oss förutsättningar att ytterligare stärka våra förmågor, säger Henrik Magnell, säkerhetsstrateg och övningsledare för Region Blekinge.

Olika övningsaktiviteter

Arbetet med att pröva rapporteringsvägar och ta fram samlade lägesbilder under höjd beredskap genomförs i tre steg:

  • Sambandsprov, som innebär att olika kontaktvägar testas.
  • Övning där lägesbilder rapporteras genom den svenska beredskapsstrukturen.
  • En avslutande övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

Syftet med övningen är att utveckla förmågan att rapportera och stärka arbetsformerna under höjd beredskap. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Msb, som tillsammans med Försvarsmakten ansvarar för övningen.

-Uppdraget är ett viktigt verktyg i arbetet med att införa den nya beredskapsstrukturen och resultatet bidrar till att utveckla och stärka Sveriges totalförsvar, säger Henrik Magnell.

Den 1 april 2024 ska resultatet analyseras och redovisas för Regeringskansliet

Hittade du informationen du sökte?