Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ändrade parkeringsavgifter för besökare på sjukhusområdena

Parkeringsavgifterna för besökare på sjukhusområdena i Karlskrona och Karlshamn ändras den 1 januari 2024. Då höjs avgifterna från 10 till 13 kronor per timme, enligt dagens beslut av regionstyrelsen.

Parkeringsavgifterna ändrades senast den 1 november 2017. På grund av den kostnadsutveckling som varit under de senaste åren finns ett behov av att justera avgifterna. Region Blekinges höjning följer de höjningar av parkeringsavgifter som Karlskrona och Karlshamns kommun har gjort sedan 2017. En beräkning visar att avgiftshöjningen gör att Region Blekinges intäkter ökar med 1,4 miljoner kronor per år.

Region Blekinges vårdcentraler snabbutreds

Regionstyrelsen beslutade i dag att Region Blekinge snabbt ska utreda hur de regionägda vårdcentralerna är organiserade. Syftet är att undersöka om det går att slå ihop vårdcentraler i syfte att skapa bättre tillgänglighet och kontinuitet för patienterna, bättre arbetsmiljö för medarbetarna och bättre ekonomi för Region Blekinge. Under utredningstiden pausas de fortsatta förberedelserna för en ny vårdbyggnad på Kungsplan i centrala Karlskrona, dit man planerar att bland annat Trossö vårdcentral ska flytta.

Beslut som fattas slutgiltigt av regionfullmäktige

Regionstyrelsen har även fattat beslut i följande ärenden, som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige vid sammanträdet den 6 december:

  • budget för 2024 med planer för 2025 och 2026
  • investeringsplan
  • ny politisk organisation
  • höjt belopp för högkostnadsskydd och för avgift i slutenvård
  • biblioteksplan
  • förlängning av läkemedelsstrategi
  • plan för fastighetsutveckling.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​ Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?