Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinge är bäst i landet på att vaccinera mot covid-19

Blekinge har högst vaccinationstäckning i Sverige mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik. En tidig vaccinationsstart och mycket information är några av orsakerna bakom de höga siffrorna tror smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

I Blekinge har 71 procent i åldersgruppen 80 år och äldre vaccinerat sig mot covid-19. Siffran för landet som helhet är knappt 40 procent. När det gäller den stora gruppen 65+ ligger Blekinge på 58 procent medan riket landar på 33 procent. Det visar den senaste vaccinationsstatistiken från Folkhälsomyndigheten.

-Det är väldigt bra att så många Blekingebor väljer att vaccinera sig, inte minst nu när vi ser att smittspridningen av covid-19 ökar i hela samhället, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Lyckat med tidig start

I Region Blekinge inleddes vaccinationerna för de allra sköraste, det vill säga personer som är 80 år och äldre, personer på särskilt boende och personer med hemsjukvård, redan under vecka 43 vilket är några veckor tidigare än i övriga regioner. Detta tror Bengt Wittesjö är en av orsakerna till Blekinges höga vaccinationstäckning.

-Vi kom i gång tidigt och lyckades undvika att de sköraste skulle behöva stå och trängas på vårdcentralerna. Vi hade också en intensiv kommunikationsinsats för att nå de aktuella målgrupperna och det tror jag bidrog till att så många valt att vaccinera sig, säger Bengt Wittesjö.

Genom att vaccinera dig i nära anslutning till säsongen får du ett bättre skydd som varar under hela perioden då smittspridningen väntas vara som högst. Du som tillhör riskgrupp, men ännu inte har tagit sprutan kan boka tid för vaccination på din vårdcentral.

Hittade du informationen du sökte?