Nyheter och pressmeddelande

120 miljoner kronor till Blekinges och Skånes utveckling

Över 120 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden, ESF, och Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas till satsningar på regional utveckling i Blekinge och Skåne. Pengarna ska bland annat användas till att främja konkurrenskraft och kompetensförsörjning.

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde den 5 december. Pengarna ska främja långsiktig hållbar utveckling, innovation, konkurrenskraft och kompetensförsörjning.

Utvecklingsprojekt i Blekinge och Skåne

Projekten och förstudierna som tilldelades medel fokuserar bland annat på forskning och innovation, utveckling av små- och medelstora företag, cirkulär ekonomi och varaktig sysselsättning.

-Vi ser flera intressanta satsningar som vi tror kommer att bidra positivt till utvecklingen av regionen. Ett av projekten som beviljades medel är "Spik" som ska drivas av Industriellt utvecklingscenter syd och Tech Tank och syftar till att stärka konkurrenskraften i Skånes och Blekinges industri. Detta genom att bland annat öka individers kunskap och förmåga att bidra till företagets gröna omställning. Att på detta sätt kunna främja samverkan mellan aktörer från lokal och regional nivå i Blekinge och Skåne visar på styrkan i partnerskapets arbete, säger Daniel André, sekreterare på SPF Skåne-Blekinge vid Region Blekinge.

Kommande möjligheter

För den som är intresserad kommer det att finnas möjligheter att ansöka om medel från Europeiska socialfonden och regionalfonden även framöver.

Information om kommande utlysningar finns på: Utlysningar - Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?