Nyheter och pressmeddelande

Hälso- och sjukvården höjer beredskapen på grund av vårdplatsbrist

Just nu råder det stor brist på vårdplatser vid Blekingesjukhuset. Därför höjde hälso- och sjukvården i Region Blekinge på tisdagseftermiddagen sin beredskap. Orsaken är en kombination av att många söker vård och hög sjukfrånvaro bland personalen.

- Vi har därför gått upp i ett så kallat stabsläge. Det gör att vi följer händelsen noga och vidtar särskilda åtgärder för att klara situationen, säger Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Hälso- och sjukvårdens åtgärder i nuläget handlar främst om att öka Blekingesjukhusets kapacitet att ta emot patienter med akuta behov. Det innebär att annan verksamhet, som inte är lika akut, tillfälligt prioriteras ner. Hälso- och sjukvården tar även intensivare kontakter med kommunerna i Blekinge i syfte att fler färdigbehandlade patienter ska kunna skrivas ut från sjukhuset.

- Vi vidtar nu åtgärder för att säkerställa att vi kan utföra den allra mest akuta vården, säger Hanna Svensson.

Det här ska du som invånare och patient tänka på

  • Om du har ett bokat besök eller en planerad operation vid Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona ska du utgå från att besöket eller operationen blir av, om inte hälso- och sjukvården kontaktar dig med något annat besked.
  • Om du är sjuk är det just nu extra viktigt att du söker vård som vanligt, via din vårdcentral, telefonnumret 1177 eller appen Din vård Region Blekinge. Ring nödnumret 112 om det är fara för livet.
Hittade du informationen du sökte?