Nyheter och pressmeddelande

Uppmaningen – vaccinera dig mot covid och influensa för att rädda liv

Blekingeborna är duktiga på att vaccinera sig mot såväl covid-19 som säsongsinfluensa. Men vaccinationstäckningen är inte tillräcklig och det är fortfarande cirka 30 procent i riskgrupperna som inte har tagit påfyllnadsdosen. För att minska risken för att bli allvarligt sjuk är det viktigt att vaccinera sig nu och få ett bra skydd innan julhelgerna.

I Blekinge har cirka 70 procent i åldersgruppen 65 år och äldre vaccinerat sig mot både covid-19 och säsongsinfluensan. Det är bra, men inte tillräckligt.

-Liv kan räddas om fler får ett bättre skydd. En ökad vaccinationstäckning minskar också mänskligt lidande och avlastar hälso- och sjukvården som har ett extremt tufft läge i Blekinge just nu, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Viktigaste skyddet

För personer i riskgrupp är påfyllnadsdoser mot både covid-19 och säsongsinfluensa det viktigaste skyddet mot allvarlig sjukdom och död.

Därför rekommenderar både Folkhälsomyndigheten världshälsoorganisationen, WHO, och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC att gruppen fyller på vaccinationsskyddet med jämna mellanrum.

-Vi vet ännu inte hur spridningen av covid-19 och influensa kommer att utvecklas i vinter, men vi vet att smittspridningen har varit relativt omfattande under tidigare säsonger. I samband med de stundande julhelgerna när fler träffas ökar risken för smittspridning av flera olika luftvägsvirus och därmed också risken för att fler blir allvarligt sjuka, säger Bengt Wittesjö.

Boka tid

Du som tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom oavsett ålder eller är 65 år och äldre, men inte har vaccinerat dig mot covid-19 och säsongsinfluensa, uppmanas att göra det så snart som möjligt. Du kan vaccinera dig mot båda sjukdomarna samtidigt. Gå in på 1177.se för att boka tid för vaccination

Hittade du informationen du sökte?