Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Paket för att klara sommarbemanningen 2024 beslutat

Regionstyrelsen har fattat beslut om ett så kallat sommarpaketet för 2024. Paketet kan användas som en del av planeringen för att klara bemanningen i Region Blekinge under sommarens semesterperiod.

Beslutet fattades vid styrelsesammanträdet den 20 december. Liksom tidigare år ska sommarpaketet tillämpas först om bemanningen inte kan lösas på annat sätt. Paketet innebär att medarbetare kan få ersättning för att de frivilligt flyttar delar av eller hela sommarsemestern till en annan tidpunkt än juni, juli och augusti.

En ändring mot tidigare år är att ersättningen blir 1 600 kronor per flyttad semesterdag i stället för att variera mellan 1 200 och 2 000 kronor beroende på hur många semesterdagar medarbetaren flyttar. Syftet med ändringen är att främja att de flyttade dagarna fördelas bland fler medarbetare, vilket ska skapa bättre förutsättningar för återhämtning under sommarperioden.

Åtgärder för minskat budgetunderskott

Samtliga nämnder som har prognos på ett budgetunderskott under 2023 redovisade vid styrelsesammanträdet åtgärder för att minska sina underskott. Detta enligt ett tidigare beslut av regionfullmäktige.

Bland de redovisade åtgärderna finns:

  • minskat antal konsulter i arbetet med ett nytt vårdinformationssystem
  • kraftig minskning av inhyrda sjuksköterskor
  • halverade beställningar av it-utrustning under årets sista kvartal
  • neddragningar av Blekingetrafikens linjetrafik
  • anställning av fler tandläkare för att öka intäkterna.

Ärenden som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige

​Regionstyrelsen har även behandlat ärenden som ska beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige. Det gäller bland annat:

  • avgifter för patienter
  • igångsättning för att bygga lokaler för psykiatrin i Karlshamn
  • värmeförsörjning för Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​ Länk till annan webbplats.​​​​​​.​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?