Nyheter och pressmeddelande

De väljer att forska på arbetstid

Joakim Niklasson, arbetsterapeut och doktorand, vill bryta stigmat kring stillasittande. Kollegan Markus Sjösten, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och doktorand, undersöker hur primärvården arbetar med personer med stressrelaterad ohälsa. Gemensamt för de båda är att de forskar på betald arbetstid.

Måste stillasittande vara dåligt för hälsan? Eller kan det tvärtom ibland vara bra? Det vill Joakim Niklasson, arbetsterapeut på rehabkliniken på Blekingesjukhuset och doktorand vid Linnéuniversitetet, ta reda på genom sin forskning.

Hans doktorandprojekt heter ”Stillasittande beteende hos äldre personer och stödjande metoder för att bryta stillasittande för hållbart åldrande” och handlar om att förstå äldres rörelsemönster för att kunna göra insatser som främjar fysisk aktivitet i det dagliga livet. Slutsatserna är kanske inte helt väntade.

Stillasittande kan vara bra

-Det behöver inte vara dåligt att sitta still. Vår forskning visar att det till och med kan vara bra beroende på vad man gör när man sitter still och den slutsatsen är ny, säger doktoranden Joakim Niklasson.

I takt med den medicinska utvecklingen lever många äldre med kroniska sjukdomar allt högre upp i åldrarna. Att samtidigt kunna behålla sin livskvalitet och möjlighet att klara sig själva kan innebära stora utmaningar och det är här äldres aktivitetsbeteende kommer in i bilden.

-Det är jättespännande och det handlar om att förstå komplexiteten kring stillasittande. Om man gör något meningsfullt under tiden behöver det inte alls vara dåligt ur ett hälsoperspektiv, säger Joakim Niklasson.

Tillgänglig forskning

Den slutsatsen väcker ofta diskussioner när han är ute och föreläser om sin forskning, vilket han gärna gör när tillfälle ges. För forskning ska vara tillgänglig, det är han och kollegan Markus Sjösten överens om.

-Samhällsnyttan är det viktigaste, att forskningen kommer patienterna till gagn, säger Markus Sjösten, specialistsjuksköterska i psykiatri och författare till doktorandprojektet ”Återhämtning vid stressrelaterad ohälsa”.

Syftet med avhandlingen är att skapa kunskap om hur återhämtning vid stressrelaterad ohälsa kan främjas inom primärvården. Det är ett område där det idag behövs ytterligare forskning.

-Allt fler söker vård för stressrelaterad ohälsa, men det finns fortfarande ingen evidensbaserad rehabiliteringsmodell för den patientgruppen, trots att ohälsa kopplat till stress orsakar ett väldigt stort lidande, säger Markus Sjösten.

Gynnar patienterna

Parallellt med forskningen arbetar han som psykiatrisjuksköterska på Wämö vårdcentral. Tack vare möjligheten att kunna forska på arbetstid får patienterna ta del av den senaste forskningen och möjlighet till en bättre vård.

-Länken mellan den akademiska världen och den kliniska är väldigt viktig och förstärks genom förmånen att få forska samtidigt som man är anställd. Jag har arbetat inom Region Blekinge i 25 år och är väldigt glad över att få göra det här, säger Markus Sjösten.

Han och Joakim Niklasson uppmanar alla som är intresserade att ta chansen.

-Det finns stora möjligheter inom regionen som jag inte tror att alla vet om. Det finns också mycket stöd att få, av till exempel vetenskapliga rådet och Blekinge kompetenscenter dom vill se mer forskning i Region Blekinge. Har du motivationen så tveka inte, säger Joakim Niklasson.

Hittade du informationen du sökte?