Nyheter och pressmeddelande

Närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp på.

Region Blekinge ökar takten i säkerhetsarbetet

För att möta det nya säkerhetspolitiska läget med risk för krig i närområdet behöver arbetet med att stärka vår beredskap intensifieras. Region Blekinge har kommit långt i det arbetet och ökar nu takten ytterligare för att säkerställa robusthet och handlingskraft.

Region Blekinge ansvarar för samhällsfunktioner som alltid måste kunna upprätthållas, som till exempel hälso- och sjukvård, hjälpmedel och kollektivtrafik. Verksamheter som upprätthåller dessa funktioner är samhällsviktiga, inte bara ur ett Blekingeperspektiv utan även ur ett nationellt perspektiv och omfattas därför av ett krisberedskapsarbete.

Region Blekinge har arbetat med dessa frågor under flera år och har tillsammans med övriga aktörer i länet en god beredskap.

- Men när det säkerhetspolitiska läget försämras måste vi öka takten och stärka vår beredskap i större omfattning. Region Blekinge är en viktig del i totalförsvaret och vi har ett stort ansvar vid kris eller krig, säger säkerhetschef Stefan Österström.

Viktiga övningar

Säkerhetsarbetet i Region Blekinge fortsätter enligt plan under 2024. Det handlar till exempel om ett ökat verksamhetsskydd, nya rutiner kring passagesystemet och förstärkt förmåga i hantering av kemiska, biologiska och nukleära ämnen.

Regionen har även tillsammans med andra aktörer genomfört ett större antal övningar de senaste åren och kommer att fortsätta i den högre takten.

- Vi har bland annat testat reservrutiner genom att flytta sjukvård från Karlskrona till Karlshamn och övat på sjukvård i skyddsrum tillsammans med Försvarsmakten, säger säkerhetsstrateg Henrik Magnell.

Exempel på insatser

Region Blekinge fortsätter att öva och genomföra åtgärder som stärker vår beredskap och uthållighet. Här är några exempel på insatser:

  • Utveckling och förbättring av regionens cybersäkerhet
  • Förstärkning av kris- och krigsledning
  • Förstärkt kommunikation med fler rakelterminaler i verksamheterna (Rakel är ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning)
  • Införandet av beredskapspärmar
  • Fortsatt utveckling och implementering av masskadeplanen

- Som län har vi kommit en bra bit på vägen i återuppbyggnaden av vårt totalförsvar. Du som privatperson behöver också stärka din krisberedskap, bland annat se till att du kan klara dig en vecka utan samhällets hjälp. Vi ska inte vara rädda, vi ska vara förberedda, säger Stefan Österström.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, sida för hemberedskap kan du läsa mer om vad som förväntas av dig som privatperson. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?