Nyheter och pressmeddelande

Karta som visar TBE-fall i Blekinge från 1999 och framåt.

Hög tid att vaccinera sig mot TBE

Personer som ska vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation, TBE, bör göra det under de kommande månaderna för att hinna få ett skydd mot sjukdomen. Rekommendationen gäller framför allt personer som vistas mycket i skog och mark.

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge, liksom i övriga Sverige. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge för att sedan successivt öka långsamt till 7 fall under 2023. De flesta fallen i Blekinge har smittats i södra delen av länet, längs kusten samt Ryssberget norr om Sölvesborg, men spridda fall har förekommit i hela länet, se karta ovan.

­- De flesta fallen har varit ovaccinerade så om du vistas mycket ute i naturen och är det viktigt att du vaccinerar dig, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

TBE (tick borne encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virusinfektion som sprids med fästingar. De flesta människor som smittas blir inte sjuka eller får endast milda symptom. Cirka 25-30 procent får dock en allvarlig infektion med hjärninflammation, som kan yttra sig i form av hög feber, huvudvärk, kramper, förlamning, förvirringstillstånd och medvetanderubbning.

Rekommendation om vaccinering

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt. Vaccinering rekommenderas till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och ofta blir fästingbitna.

I övriga Sverige är risken störst i Stockholms skärgård, Mälardalen, runt Vänern och kustområden norr om Göteborg.

Man bör även skydda sig mot fästingbett genom att använda heltäckande kläder och skor eller stövlar, och genom att se över huden och plocka bort eventuella fästingar efter vistelse i naturen.

När bör du vaccinera dig?

- Vaccinering mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen, för att du ska få ett fullgott skydd. Det är även lätt att glömma påfyllnadsdosen 3-5 år efter genomförd grundvaccination. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten, förklarar Bengt Wittesjö.

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Hittade du informationen du sökte?