Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Omfattande it-attack påverkar Region Blekinge

Under helgen utsattes en av Region Blekinges it-leverantörer Tietoevry av en större it-attack. Attacken innebär bland annat att obehöriga på ett olagligt sätt kan ha kommit åt känsliga personuppgifter i form av journaluppgifter som finns i systemet. Region Blekinge har aktiverat reservrutiner samt en regional händelsestab och arbetar intensivt för att patienterna som hanteras i systemet och dess vård ska påverkas så lite som möjligt.

It-attacken påverkar bland annat det informationsöverföringsverktyg som används för samverkan vid utskrivning från Blekingesjukhuset, psykiatrin, primärvården och länets kommuner. Region Blekinge arbetar nu med att kartlägga omfattningen.

- Våra reservrutiner är påkopplade och på kort sikt ser vi inte att samhällsviktig verksamhet påverkas. Vi arbetar aktivt med händelsen och vidtar de åtgärder som behövs, säger Stefan Österström, säkerhetschef på Region Blekinge.

Händelsen anmäld

Incidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Händelsen är också polisanmäld. Attacken har drabbat stora delar av Sverige, både privata företag, kommuner och regioner.

Även medarbetare inom regionen som använder systemet kan påverkas eftersom deras personuppgifter också kan finnas bland de röjda uppgifterna.

Det finns i nuläget ingen prognos för när systemen kan vara återskapade. Under tiden arbetar regionen tillsammans med kommunerna för att påverkan för patienter och verksamheter ska bli så liten som möjligt. Region Blekinge återkommer med mer information när det finns.

Hittade du informationen du sökte?