Nyheter och pressmeddelande

Blekinge får vård- och omsorgscollege

Antalet invånare i arbetsför ålder i Blekinge minskar, medan de äldre blir allt fler. För att lösa ekvationen med kompetensförsörjningen inom vården etableras nu vård- och omsorgscollege i Blekinge.

Den demografiska utvecklingen de kommande åren gör kompetensförsörjningen till vård och omsorg till en nyckelfråga i såväl Blekinge som i övriga landet. Fler personer med rätt kompetens behöver vilja arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Det är här vård-och omsorgscollege, som är på väg att etableras i Blekinge, kommer in i bilden.

- Det här är en viktig milstolpe som vi har arbetat för i flera år. Vi behöver få fler att vilja arbeta inom vård och omsorg och med ett vård- och omsorgscollege på plats har vi större möjligheter att lyckas, säger Malin Faraasen, kompetensförsörjningsstrateg i Region Blekinge.

Nationell organisation

Vård- och omsorgscollege är en partsgemensam organisation som certifierar samverkan mellan arbetslivet och utbildningsanordnare inom vård och omsorg.

Det övergripande syftet med samverkan är att trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg för yrkesroller som vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska samt arbete inom området stöd till personer med funktionshinder.

De flesta av landets regioner är med och nu alltså även Blekinge. Både regionen, länets fem kommuner, BTH, Arbetsförmedlingen, privata utbildningsaktörer och fackförbundet Kommunal är representerade i styrgruppen.

- Det är en styrka att så många är med och att vi gör det tillsammans. Genom samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer skapar vi en god och trygg kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Blekinge, säger Maria Appelskog, ordförande för styrgruppen och chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby.

Höja kvaliteten

Nu fortsätter arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare, bland annat genom fokus på tydliga yrkesroller och karriärvägar. Det handlar också om att höja utbildningarnas kvalitet och dimensionering med stort fokus på handledning av arbetsplatsförlagt lärande.

- Vi ska erbjuda goda möjligheter att komma i kontakt med vård- och omsorgsbranschen och ge en rättvisande positiv bild av de yrken vi har att erbjuda, säger Malin Faraasen.

Fakta:

Vård- och omsorgscollege bildades 2008 med syftet att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Det är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningssamordnare och fackliga organisationer i den offentliga och privata vården och omsorgen.

Hittade du informationen du sökte?