Nyheter och pressmeddelande

Forskare från Blekinge leder unik studie om andnöd

Mer än en halv miljon människor i Sverige beräknas ha lungsjukdomen KOL. Trots det har man inte lyckats göra studier på svår syrebrist sedan 1970-talet. Inte förrän nu när Magnus Ekström, överläkare i lungmedicin på Blekingesjukhuset och docent vid Lunds universitet, leder en studie om förbättrad syrgasbehandling som kan förlänga livet på patienter med KOL.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av vår tids stora folksjukdomar och mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige är drabbade. Magnus Ekström har ägnat stora delar av sitt arbetsliv åt denna sjukdom som leder till andningssvårigheter, trötthet och infektioner. Att ha svår KOL kan liknas vid att andas genom ett sugrör.

- Andningssvårigheter begränsar ofta livet oerhört mycket. Att känna det som att man kvävs är fruktansvärt, säger Magnus Ekström, överläkare i lungmedicin som parallellt med arbetet på Blekingesjukhuset är forskare vid Lunds universitet.

Minska dödligheten

Den nya studien som han leder ska undersöka om en nyare teknik av syrgasbehandling som heter högflödesbehandling kan minska dödligheten, minska risken för infektioner och minska antalet sjukhusinläggningar för patienter med KOL.

Högflödesbehandling med syrgas ger befuktad uppvärmd gas i stället för den torra och kalla gasen som ges vid vanlig syrgasbehandling och som kan ge biverkningar i luftvägarna och eventuellt bidra till infektioner.

Begränsade kunskaper

Den var under pandemin som högflödesbehandling började användas i större omfattning på sjukhusen och idag är det rutin. Men kunskaperna är fortfarande begränsade om effekterna av användning i hemmet. Det hoppas Magnus Ekström och hans kollegor kunna ändra på med sin nya studie som bland annat finansieras av med anslag från Hjärt-lungfonden.

- Jag hoppas att forskningen kan leda till en bättre prognos för dessa patienter med färre infektioner och bättre livskvalitet där de känner sig piggare och orkar göra saker. Men oavsett resultat blir det intressant att ta reda på om det är något vi ska använda eller inte, säger Magnus Ekström.

Unik studie

I studien ingår totalt 270 patienter med KOL där en grupp slumpas till att få tillägg av högflödesbehandling och den andra gruppen till att fortsätta med vanlig syrgasbehandling. Eftersom det är svårt att ta sig runt med högflödesutrustningen kommer behandlingen att ske nattetid.

Detta är den första stora behandlingsstudien vid flera enheter av högflödesbehandling i hemmet och planeras att genomföras på tio svenska sjukhus. Det är också en av få studier på patienter med svår syrebrist.

- Det är svårt att genomföra studier på den här patientgruppen eftersom de ofta är för sjuka för att ta sig runt. Men tack vare att Sverige nu har väl uppbyggda nationella kvalitetsregister har vi en unik möjlighet att förbättra vården för dessa patienter, säger Magnus Ekström.

Hittade du informationen du sökte?