Nyheter och pressmeddelande

Bild på kvinna som blir vaccinerad

Ny rekommendation om avgift för vaccination mot covid-19

Regionerna i Sverige rekommenderas besluta om att ta ut en avgift för vaccination mot covid 19 för de personer som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommenderade grupper.

Sedan vaccinationerna mot covid-19 startade har vaccinationen varit kostnadsfri för alla invånare.Det har möjliggjorts genom en ekonomisk ersättning som getts till regionerna via årliga överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen.

Sedan årsskiftet ersätts inte längre regionerna för genomförandet av vaccinationerna. SKR rekommenderar därför att regionerna nu ska erbjuda kostnadsfri vaccination till personer i de grupper som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten. För övriga personer kan avgift övervägas.

Region Blekinge kommer fatta ett politiskt beslut om en sådan avgift ska börja tas ut. Beslutet fastställs slutgiltigt av regionfullmäktige den 3 april.

Hittade du informationen du sökte?