Nyheter och pressmeddelande

Utslaget it-system kan åter börja användas i hälso- och sjukvården

Fredagen den 2 februari klockan 11 kommer vårdplaneringsverktyget Prator att driftsättas efter avbrottet som orsakades av it-attacken. Det innebär att både Region Blekinge och länets kommuner åter kan börja använda systemet.

Leverantören Tietoevry är färdiga med återställningsarbetet och Region Blekinge har genomfört en rad tester av miljöerna. Alla tester genomfördes utan anmärkning vilket innebär att Prator, det system som regionen och kommunerna använder för samverkan vid utskrivningar, åter kan driftsättas.

Det sker fredagen den 2 februari klockan 11 och då kan både Region Blekinge och länets kommuner börja arbeta i systemet igen.

Fortsatt stabsläge

Regionen är fortsatt i stabsläge och kommer att utvärdera driftstarten i början av nästa vecka.

Det var den 20 januari som it-leverantören Tietoevry utsattes för en it-attack som drabbade både regioner, kommuner, myndigheter och privata aktörer runt om i landet.

För Region Blekinge innebar attacken att vissa personuppgifter som fanns i vårdplaneringsverktyget Prator blev otillgängliga för hälso- och sjukvården.

Hittade du informationen du sökte?