Nyheter och pressmeddelande

Blekingetrafiken blev Årets arbetsplats 2023

Laget före jaget och en kultur som genomsyras av drivkraft och stolthet. Det är några av anledningarna till att Blekingetrafiken utses till Årets arbetsplats 2023.

- Det känns jätteroligt och jag är så glad för mina fantastiska medarbetare som får den här utmärkelsen, säger Mona Glans, trafikdirektör på Blekingetrafiken.

Här finns totalt 46 medarbetare som arbetar med uppdraget säkerställa goda allmänna kommunikationer både inom och till och från Blekinge. De ansvarar för bland annat buss- och tågtrafik, skärgårdstrafik och serviceresor.

Drivkraft och stolthet

I motiveringen till utmärkelsen Årets arbetsplats beskrivs Blekingetrafiken som ”en arbetsplats där kulturen genomsyras av tillitsbaserat ledarskap, drivkraft och stolthet och där allas kreativitet och kunskap tas till vara”. Det är laget före jaget.

- Vi blev både glada, stolta och berörda av nomineringen. Jag tror att det är helheten hos oss som är avgörande. Medarbetarna lyfter gärna fram målarbetet som är en nedbrytning av regionplanen, den regionala utvecklingsplanen och trafikförsörjningsprogrammet som en framgångsfaktor, säger Mona Glans.

Nöjda kunder

Förutom att Blekingetrafiken nu utses till Årets arbetsplats i Region Blekinge kan de även fira att de har Sveriges nöjdaste kunder sex månader i rad.

- Medarbetargruppen jobbar för fullt med olika aktiviteter, både för att vara en attraktiv arbetsplats och för att öka kundnöjdheten. Och där har vi ju lyckats, säger Mona Glans.

Motivering till Årets arbetsplats 2023:

”Blekingetrafiken är en arbetsplats där kulturen genomsyras av tillitsbaserat ledarskap, drivkraft och stolthet och där allas kreativitet och kunskap tas tillvara. Det finns ett upparbetat samarbete mellan avdelningarna där det är ”laget före jaget” som gäller. Årets tuffa utmaningar som exempelvis överprövning av bussupphandlingen och den ekonomiska situationen har därför kunnat hanterats på ett mycket bra sätt.

Under året har ett strukturerat arbetssätt utvecklats utifrån uppdrag och mål kopplat till trafikförsörjningsprogrammet och verksamhetsplanen. Arbetet sker genom ett nära samarbete medarbetarna emellan och har genererat en rad olika idéer som exempelvis ”Blekingetrafiken-cyklar”. Även åtgärder för att öka intäkterna har fallit väl ut, exempelvis lansering av sommarbiljett Blekinge + Skåne som blev en lyckad satsning. I målarbetet ingår även insatser med fokus på att alla ska trivas på arbetsplatsen och med varandra.

Sammanfattningsvis, en attraktiv arbetsplats som skapar förutsättningar för att få Sveriges nöjdaste kunder sex månader i rad!”

Bakgrund till priset Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål

Alla som arbetar i Region Blekinge kan nominera till priset som delas ut varje år. Vinnaren utses av en jury som består av regionledningsgruppen. Efter dialoger i förvaltningarna och ledningsgruppen bedöms de nominerade arbetsplatserna utifrån ett antal kriterier:

  • hög kvalitet i verksamheten
  • en bra arbetsmiljö med särskilt fokus på det hälsofrämjande arbetet
  • helhetssyn
  • arbetsplatsens lärdomar och erfarenheter av pandemin​.

Priset är 20 000 kronor samt ytterligare 200 kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare.

Bilden ovan från vänster: Bibbi Svensson, driftansvarig på Blekingetrafiken, Peter Lilja, regiondirektör, Ewelina Landerstam, trafikutvecklare och Mona Glans, trafikdirektör.

Hittade du informationen du sökte?