Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp på fasaden vid Wämö center.

Region Blekinge går tillbaka till normalläge

Från och med i dag tisdag är Region Blekinge inte längre i höjd beredskap eftersom alla system nu fungerar efter it-attacken.

Det var den 23 januari som Region Blekinge höjde beredskapen till stabsläge till följd av den it-attack som drabbade stora delar av Sverige, bland annat Region Blekinge.

Här handlade det främst om vårdplaneringsverktyget Prator som inte gick att använda på cirka en vecka.

Men den 2 februari kunde systemet åter driftsättas och allt fungerar som det ska.

- Därför beslutade särskild krisledning att vi nu går från stabsläge till normalläge, säger Stefan Österström, säkerhetschef i Region Blekinge.

Hanteringen av händelsen kommer att utvärderas enligt gängse rutiner.

Hittade du informationen du sökte?