Nyheter och pressmeddelande

Händer som håller i en växt.

Blekinges gemensamma folkhälsoprioriteringar klara

Jämlik hälsa bland barn och unga, en god fysisk och psykisk hälsa och mötesplatser med olika ändamål. Det är några av Blekinges länsgemensamma prioriteringar på området folkhälsa tagits fram av Region Blekinge, länets kommuner och länsstyrelsen. Målet är att förbättra Blekingebornas hälsa och utjämna hälsoskillnader som finns mellan olika grupper

Dokumentet ”Blekinges länsgemensamma prioriteringar för området folkhälsa” utgår bland annat från den regionala utvecklingsstrategin ”Växtplats Blekinge” och ersätter den tidigare folkhälsopolicyn.

Prioriteringarna beskriver de behovsområden som identifierats som särskilt viktiga för att uppnå en bättre folkhälsa och påverka förutsättningarna för en hållbar utveckling i Blekinge. De handlar både om att förstärka och stödja redan pågående insatser, men om också om att starta nya insatser där det saknas.

Här är de länsgemensamma folkhälsoprioriteringarna:

  • Jämlik hälsa bland barn och unga
  • en god fysisk och psykisk hälsa
    • psykisk hälsa
    • goda levnadsvanor
    • övervikt och obesitas
  • mötesplatser med flera ändamål.

Prioriteringarna är framtagna i samverkan mellan Region Blekinge, länets fem kommuner och länsstyrelsen. Prioriteringarnas insatser ligger i linje med nationella rekommendationer, rapporter, publikationer och satsningar.

Tre perspektiv

Under framtagandet antogs även tre perspektiv för att vägleda arbetet. Det handlar om barnrätt, jämställdhet och funktionshinderperspektivet.

- Dessa tre perspektiv blir grundläggande i genomförandet av våra länsgemensamma prioriteringar. Det innebär bland annat att barns och ungas synpunkter har tagits med i arbetet med prioriteringarna och att varje människa i Blekinge har rätt till insatser och aktiviteter som offentliga och civilsamhälleliga organisationer erbjuder, säger Carina Svärd, folkhälsostrateg i Region Blekinge.

Berör alla

Arbetet med folkhälsa berör de flesta verksamheter och organisationer. För att säkerställa en god folkhälsa i Blekinge behöver alla verksamheter och organisationer ta i beaktande hur de kan påverka hälsan och kan bidra till att stärka Blekinges befolkning.

- Man kan säga att hälso- och sjukvården ”äger” effekterna, men andra samhällsarenor äger de flesta lösningarna eller har möjlighet att verka främjande och förebyggande. Folkhälsoperspektivet behöver genomsyra våra dokument, mål och beslut, säger Anna Johnson, folkhälsostrateg i Region Blekinge.

Här kan du läsa dokumentet ”Blekinges länsgemensamma prioriteringar för området folkhälsa” i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?