Nyheter och pressmeddelande

Vårens vaccindos mot covid-19 viktig för att fortsatt skydda de äldsta

Nu är det dags att fylla på med vaccination mot covid-19 för de allra äldsta och sköraste personerna. Vårdcentralerna erbjuder både drop- in och tidsbokning och du kan samtidigt vaccinera dig mot pneumokocker.

Covidläget är för närvarande lugnt i hela landet, men precis som tidigare år finns det risk för en ny topp under sen vår eller tidig sommar. Därför rekommenderas de äldsta och sköraste personerna att ta en ny dos covidvaccin i april.

- Höstdosen av covidvaccinet ger ett tillräckligt skydd mot allvarlig sjukdom under cirka ett år för det flesta personer som tillhör riskgrupperna. Men för vissa avtar skyddseffekten redan efter ett par månader och det är dessa grupper som rekommenderas att ta en ny vaccindos i april, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Drop-in och tidsbokning

Vaccinationerna sker som vanligt på vårdcentralerna som både erbjuder drop-in och tidsbokning via 1177.se/blekinge.

- De flesta som ingår i vårens rekommendationer har fått brev hem om erbjudande om vaccination. Personer som har hjälp av en anhörig med sin dagliga omsorg i hemmet får inget brev hem, men är självklart också välkomna till vårdcentralen för vaccination, säger vaccinsamordnare Charlotte Ros.

De som bor på särskilt boende för äldre och personer som har dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst i kombination med hemsjukvård erbjuds vaccinationen via kommunens sjuksköterskor.

Ett stick i varje arm

Samtidigt som du vaccinerar dig mot covid-19 kan du få vaccin mot pneumokocker, en typ av bakterie som kan orsaka lunginflammation. Du får då ett stick i varje arm. Du kan boka dig för båda vaccinationerna samtidigt på 1177.se/blekinge. Det ska ha gått minst fem år sedan du senast fick vaccin mot pneumokocker.

Båda vaccinerna är gratis för rekommenderade grupper.

Dessa grupper rekommenderas en ny vaccindos mot covid-19:

  • Alla som är 80 år eller äldre.
  • Alla som är 65 år eller äldre som behöver dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende eller motsvarande.
Hittade du informationen du sökte?