Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Beslut om avgift för tolk stoppas i väntan på dom

Förvaltningsrätten har beslutat att regionfullmäktiges beslut om avgift för tolk vid läkarbesök inte ska gälla i väntan på att frågan prövas rättsligt.

Beslutet om förändrade patientavgifter och införande av tolkavgift för läkarbesök röstades igenom av regionfullmäktige den 14 februari. Men beslutet om avgift för tolk överklagades till förvaltningsrätten i Växjö och nu har rätten beslutat om inhibition, vilket innebär att tolkavgiften inte får införas innan domstolen har prövat frågan.

Det innebär också att införandet av förändrade patientavgifter​ stoppas fram till att regionfullmäktige fattar ett nytt beslut. Under tiden gäller patientavgifter för 2023.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten i Jönköping.

Hittade du informationen du sökte?