Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Fjolårets avgifter fortsätter gälla

Samma patientavgifter som i fjol ska fortsätta gälla tills ett nytt beslut om avgifter för 2024 fattas. Det beslutade regionfullmäktige vid ett extra sammanträde den 26 mars. Med patientavgifter menas vad du som patient betalar i vården.

Beslutet om förändrade patientavgifter och införande av tolkavgift för läkarbesök röstades igenom av regionfullmäktige den 14 februari. Men beslutet om avgift för tolk överklagades till förvaltningsrätten i Växjö och rätten har beslutat om inhibition. Det betyder att tolkavgiften inte får införas innan domstolen har prövat frågan.

Att bryta ut de delar av ärendet om patientavgifter som inte rör tolkavgift anses inte vara möjligt. Det är inte heller möjligt att i ett senare skede fatta beslut att avgifter ska gälla retroaktivt, då detta strider mot kommunallagen. Patientavgifterna för 2023 behöver utifrån dessa förutsättningar fortsätta gälla tills dess att nytt beslut om avgifter kan fattas.

Det extra sammanträdet den 26 mars behandlade enbart frågan om patientavgifter. Nästa ordinarie sammanträde för regionfullmäktige sker den 3 april.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge. Länk till annan webbplats.Hittade du informationen du sökte?