Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nya åtgärder för att förbättra ekonomin i Region Blekinge – upp till 90 anställda varslas

Regionstyrelsen har beslutat om nya åtgärder för att motverka ett stort ekonomiskt underskott för Region Blekinge. Bland annat har regiondirektören Peter Lilja fått i uppdrag att verkställa varsel om uppsägning av upp till 90 av regionens anställda.

- Vi har redan vidtagit en rad åtgärder för att minska Region Blekinges kostnader, som är omotiverat höga i förhållande till andra, jämförbara regioner. Bland annat har vi infört anställningsstopp och vi ändrar vår organisation till att bli mer kostnadseffektiv. Men i ett läge där vi går mot ett ekonomiskt underskott på nästan 500 miljoner kronor vid årets slut är det tyvärr nödvändigt att göra ännu mer, säger Robert Lindén (SD), regionstyrelsens ordförande.

Regiondirektören Peter Lilja har fått i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen vid sammanträdet den 5 juni med vilka tjänster och funktioner som ska finnas i Region Blekinges nya förvaltningsorganisation. I regionstyrelsens beslut står att patientnära tjänster är undantagna från varsel om uppsägning.

I praktiken innebär varsel att regionen kommer meddela Arbetsförmedlingen om att antalet tjänster behöver bli upp till 90 färre än i dag.

- Jag har full förståelse för att detta väcker oro bland våra medarbetare. Viktigt att understryka är att det finns flera alternativa vägar att minska personalstyrkan utöver uppsägningar. Det kan även ske genom exempelvis pensionsavgångar eller att personer väljer att sluta för att man fått ett annat jobb. Men uppsägningar kommer bli nödvändiga. Hur många och vilka som berörs vet vi ännu inte, säger Peter Lilja.

Regionstyrelsen beslutade vidare att samtliga nämnder och deras verksamheter ska minska sina kostnader för att bidra till att minimera Region Blekinges underskott. Nämnderna fick en särskild uppmaning att minimera kostnaderna för resor, kurser och konferenser.

Ny förvaltningsorganisation börjar gälla den 1 maj

I ett annat ärende beslutade regionstyrelsen att Region Blekinge övergår till en ny förvaltningsorganisation den 1 maj 2024. Det innebär att Region Blekinges verksamheter ska vara organiserade i en gemensam förvaltning i stället för dagens sex förvaltningar. Målen med förändringen är att bland annat att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv organisation och dra nytta av Region Blekinges helhet och samlade resurser. Ett ekonomiskt mål är att förändringen ska minska regionens kostnader med 100 miljoner kronor, främst genom minskade personalkostnader.

Skobidrag införs till personal i hälso- och sjukvården

Region Blekinge inför möjligheten till ett bidrag för inköp av arbetsskor för personal som arbetar med eller nära patienter i hälso- och sjukvården och folktandvården. Detta enligt ytterligare ett av regionstyrelsens beslut. Erbjudandet är ett bidrag på 500 kronor per år. Det omfattar tillsvidareanställd personal, och gäller även för medarbetare inom patienttransport i hälso- och sjukvården och för lokalvårdare i hälso- och sjukvården och folktandvården.

Överenskommelse om samverkan för ökat bostadsbyggande

I ett annat beslut godkände regionstyrelsen en överenskommelse om att Region Blekinge, länets kommuner och Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans ska jobba för ett ökat bostadsbyggande i länet. Ett ökat bostadsbyggande är en förutsättning för att kunna ta tillvara de möjligheter som finns i samband med bland annat företagsetableringar, järnvägssträckningen Sydostlänken och Sveriges Nato-medlemskap.

Ärende som beslutas slutgiltigt av regionfullmäktige:

Nya avgifter i kollektivtrafiken (till följd av ändrad zonindelning)

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?