Nyheter och pressmeddelande

Mats Berggren

Mats Berggren ny tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Regiondirektör Peter Lilja har utsett Mats Berggren till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Mats Berggren har erfarenhet från olika chefs- och ledarroller, bland annat som vaccinationssamordnare i Region Blekinge.

– Det är mycket glädjande att Mats Berggren tackat ja till uppdraget och jag ser fram emot samarbetet, säger Anders Lund, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (M)

Tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör har varit vakant sedan den 21 mars. Men nu går Mats Berggren in som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Han är i grunden sjuksköterska med inriktning ambulans- och akutverksamhet men har under de senaste tjugo åren haft olika chefsuppdrag och ledarroller, bland annat som avdelningschef och verksamhetschef. Under pandemin byggde han upp Region Blekinges vaccinationsorganisation och hade också uppdraget som vaccinationssamordnare. Nu närmast kommer han från rollen som chef för beställarenheten (hälsoval).

– Även om jag har långvarig erfarenhet från hälso- och sjukvården i Blekinge så blir min första prioritet att skapa mig en bild av nuläget och vilka viktiga beslut som måste tas på övergripande nivå för att skapa förutsättningar för verksamheterna att fungera på bästa sätt.

Inom kort återupptas också rekryteringen av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Mats Berggrens förordnande löper till och med den 31 december 2024.

Pressbilder på Mats Berggren Länk till annan webbplats.

 


Hittade du informationen du sökte?