Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp mot en klarblå himmel.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Karlskrona flyttar i sommar – nuvarande adress gäller tills vidare

Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) lämnar i sommar sina nuvarande mottagningslokaler på sjukhusområdet i Karlskrona. Mottagningen kommer då att flytta till nya lokaler på Landbrogatan i centrala Karlskrona.

I Blekinge Läns Tidning (BLT) fanns den 8 maj en uppgift om att flytten redan ägt rum, vilket inte stämmer. Som patient ska du fortsätta att besöka den nuvarande adressen tills vidare. Besked om ny adress och datum för flytten kommer framöver.

Samtidigt som barn- och ungdomspsykiatrin får nya mottagningslokaler planerar Region Blekinge för att renovera och bygga om de gamla till cirka 45 arbetsplatser för administrativ verksamhet. Regionfullmäktige godkände i förra veckan starten av detta ombyggnads- och renoveringsprojekt.

Ombyggnaden kan göra det möjligt för regionen att avsluta inhyrning i andra lokaler, genom att personal som i dag arbetar i inhyrda lokaler i stället kan arbeta i lokaler som Region Blekinge äger. Genom att minska inhyrningen kan regionen minska sina kostnader.

Hittade du informationen du sökte?