Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges klimatpåverkan minskar trots ansträngt ekonomiskt läge

Energianvändningen minskar, andelen ekologiska livsmedel ökar och mer material återvinns. Det är några av resultaten från Region Blekinge i årets rapport om regionernas miljöarbete från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Rapporten ”Miljöarbetet i regionerna – öppna jämförelser” lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö-och klimatpåverkan och den visar tydligt positiva resultat. I Region Blekinge har till exempel andelen ekologiska livsmedel ökat från nio procent år 2009, då mätningarna startade, till 42,8 procent 2023. Under samma period har klimatpåverkan från medicinska gaser, som lustgas, minskat med 43 procent.

-Det är glädjande siffror och ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Det är ett arbete som sker i alla verksamheter, men som kanske inte alltid uppmärksammas, säger Helena Gustafsson, miljö- och hållbarhetschef i Region Blekinge.

Ekonomiskt läge påverkar arbetet

Årets rapport visar också att det ansträngda ekonomiska läget med bland annat ökade priser på livsmedel och energi får effekter även i regionernas miljöarbete. Även om vissa frågor kan bli svårare att få igenom på grund av en ansträngd ekonomi innebär kostnadsbesparingar också möjligheter för miljöarbetet. Till exempel konstaterar SKR:s rapport att intresset för resurseffektivitet och hållbara lösningar ökar i landets regioner, delvis som en effekt av krav på besparingar.

-Utifrån det läge vi och andra regioner befinner oss i är det fantastiskt att se att vi fortsätter minska vår energianvändning och fortsätter ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vi är också en av de regioner som har högst andel egenproducerad el och den siffran kommer att fortsätta öka, säger Helena Gustafsson.

 

Resultat i korthet 2009-2023:

Antibiotikaförskrivning:

Region Blekinge: Minskat med 40,4 procent.

Rikssnitt: Minskat med 31 procent.

Ekologiska livsmedel:

Region Blekinge: Ökat från nio procent till 42,8 procent

Rikssnittet: Ökat från 13,1 procent till 40,1 procent

Förnybara drivmedel:

Region Blekinge: Ökat från 29 procent till 100 procent.

Rikssnittet: Ökat från 43 procent till 95,1 procent.

Energianvändning per lokalyta:

Region Blekinge: Minskat med fyra procent.

Rikssnittet: Minskat med 21 procent.

Klimatpåverkan av medicinska gaser:

Region Blekinge: Minskat med 43 procent.

Rikssnittet: Minskat med 72 procent.

Materialåtervinning inklusive matavfall:

Region Blekinge: Ökat med 12,6 procent.

Rikssnittet: Ökat med 2,1 procent.

Om rapporten:

Öppna jämförelser för miljöarbetet i regionerna publiceras nu för elfte året i rad. Rapporten, som har tagits fram i samarbete mellan regionernas miljö- och hållbarhetschefer och SKR, syftar till att stimulera lärande och förbättra verksamheterna.

Här finns rapporten i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?