Artikeln publicerades 13 augusti 2019

Beskrivande rubrik på olyckan

Tidpunkt för ankomst till akuten: 2019-08-13 13.20

Antal skadade: 1

Person 1

Kön
Kvinna
Ålder
21-30 år
Geografiskt hemområde
Blekinge
Skadegrad
Lindrigt
Vårdnivå
På akuten