Närbild på de fem ungdomar som är barnrättsambassadörer 2019.

Barnrättsambassadörer presenterar sin rapport

Fem barnrättsambassadörer har under tre veckors tid arbetat med att besöka olika verksamheter i Region Blekinge för att titta på hur de arbetar med barnrättsfrågor. De presenterar sin rapport med förslag på förbättringar för medarbetare och politiker inom Region Blekinge.

Barnrättsambassadörerna har utgått från barnkonventionen och dess artiklar om barns rättigheter. Förutom att presentera resultatet av sin granskning kommer barnrättsambassadörerna att ge förslag på hur Region Blekinge kan utveckla arbetet med barns rättigheter. Media är välkomna att närvara vid presentationen.

Barnkonventionen är FN:s konvention om barnets rättigheter. Riksdagen har bestämt att barnkonventionen, som fyller 30 år i år, blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020.

Tid: fredagen den 5 juli klockan 10.30 – 12.00. Det finns möjlighet att ställa frågor till barnrättsambassadörerna direkt efter presentationen

Plats: sal Carl von Linné, Blekinge kompetenscentrum, Vårdskolevägen 5 i Karlskrona

Hittade du informationen du sökte?