Region Blekinge medverkar i marinövning 16 oktober

Under delar av oktober månad kommer Försvarsmakten att genomföra en marinövning. Region Blekinge deltar med vårdverksamheten i övningen den 16 oktober.

Försvarsmaktens övning SWENEX19 äger rum vecka 42 och 43.
Onsdag den 16 oktober deltar Region Blekinge i övningen och kommer då att ta emot ett större antal personer som spelar skadade, så kallade markörer, via helikopter och ambulans för att öva akut omhändertagande.

Media är välkommen till en information om övningen. I samband med pressträffen kommer det att finnas möjligheter till fotografering på en anvisad plats.

Fotografering, filmning och ljudupptagning inom sjukhusområdet under resten av dagen kommer inte att vara tillåten. Vi önskar även att man inte uppehåller sig utanför vår akutmottagning för att inte utgöra störningsmoment i övningen eller befintlig skarp sjukvård då patienter går in detta hållet.


Tid: Onsdag 16 oktober, kl. 08.30
Plats: Möteslokal Kyparen i Wämö center

Hittade du informationen du sökte?