Livet efter cancern

Cancerresan är inte över efter behandlingen. Många tvingas hantera smärta, trötthet, sexuella problem, stress och andra problem. För att stödja dessa patienter och deras anhöriga ordnar cancerrehabiliteringen på Blekingesjukhuset under våren temaeftermiddagar som är öppna för alla.

Media är välkomna att träffa medarbetare på cancerrehabiliteringen som berättar mer om behovet av stöd även efter behandlingen och de föreläsningar som hålls i Karlskrona och Karlshamn. Dessutom medverkar en patient som deltagit i temaeftermiddagarna och berättar om sina erfarenheter.

Tid: klockan 11.00 tisdagen den 21 januari 2020.

Plats: konferensrummet på cancerrehabiliteringen, byggnad 45 på sjukhusområdet i Karlskrona. (Från centralhallen i huvudbyggnaden, upp en trappa till plan 4, därifrån finns skyltar till smärtrehab/cancerrehab.)

Hittade du informationen du sökte?