Inbjudan till regelbundna pressträffar

Vi bjuder härmed in media till pressträffar kring coronasituationen och dess påverkan på vården och verksamheten i Region Blekinge. Pressträffarna kommer att ske på två fasta tider i veckan, från och med måndagen den 23 mars och tills vidare.

Tider: Varje måndag och torsdag klockan 13.30 tills annat meddelas

Plats: Regionsalen, Wämö center på sjukhusområdet i Karlskrona

Vi är väl medvetna om medias roll när det gäller information till allmänheten och vikten av att vi är tillgängliga för journalisterna. Men just nu är våra nyckelpersoner hårt belastade av arbetet att hantera den situation som uppstått på grund av coronapandemin och de konsekvenser den fått eller kan komma att få för verksamheten. Vi ber er därför att ha förståelse för att våra chefer och medarbetare inte kan vara lika tillgängliga som vi normalt har ambitionen att vara.

Vi vill ändå säkerställa medias möjligheter att få information och ställa frågor genom dessa regelbundna pressträffar. Vår smittskyddsläkare och vår säkerhetschef kommer att närvara vid varje pressträff. Men vi har också möjlighet att kalla in andra medarbetare som kan svara på frågor inom sina områden. Om ni i förhand skickar frågor till vår funktionsbrevlåda mediaservice@regionblekinge.se kan vi arbeta för att ansvariga för just det ämnesområdet kommer till nästa pressträff.

Välkommen

Madeleine Flood
Gunilla Lindgren

Hittade du informationen du sökte?