Pressinbjudan

Ett barn håller ett äpple i händerna.

Välkomna till en dag med fokus folkhälsa

Under pandemin har hälsan hos befolkningen belysts på flera olika sätt. Men pandemin har också inneburit att en del av det förebyggande folkhälsoarbetet har fått stå tillbaka. Nu tar Region Blekinge och länets kommuner nya tag i arbetet för en bättre och mer jämlik hälsa.

Den 6 maj samlas representanter från Region Blekinge och våra fem kommuner för en konferens med fokus på folkhälsa. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som samordnar konferensen inom ramen för uppdraget ”Strategi för bättre hälsa”. Media är välkomna att närvara på förmiddagen. Det finns också möjlighet att intervjua deltagare.

Tid: Fredagen den 6 maj, klockan 9.45

Plats: Ronneby brunn i lokalen Avidius

Hittade du informationen du sökte?