Pressinbjudan

Bild på två händer mot orange bakgrund, som håller i ett rött hjärta av plast.

Region Blekinge uppmärksammar organdonation

Tisdagen den 7 november håller Region Blekinge en ljusmanifestation för att uppmärksamma alla de som donerat organ under det gångna året. Media är välkomna att närvara.

Fortfarande är behovet av organtransplantationer större än tillgången. Under 2022 blev 206 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran som noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna började redovisas.

- Låt dina närstående få veta hur du ställer dig till organdonation efter döden. Vår erfarenhet är att det är till stor hjälp för de närstående att känna till viljan till organdonation om den frågan skulle bli aktuell, säger donationsansvarige läkare Fredrik Nilsson.

Just nu väntar drygt 700 personer på nytt organ i Sverige. Vecka 45 sker nationella donationsveckan, med syfte att uppmärksamma betydelsen av organ- och vävnadsdonation. Syftet är att uppmuntra fler till att visa sin vilja i Socialstyrelsens donationsregister. Länk till annan webbplats.

- Vi tänker på August donator, som fick lämna livet allt för tidigt. Vi tänker också på donatorns föräldrar som valde att ge liv när deras rasade samman. Tack vare dem får August leva sitt liv istället för att kämpa för det, skriver Matilda Hafström.

Ljusmanifestation för organdonatorer

Region Blekinge bjuder in media till att närvara i ljusmanifestationen tisdagen den 7 november. Donationsansvarig sjuksköterska och läkare kommer att vara på plats för att svara på frågor.

På plats finns också Matilda Hafström, vars son August i vintras fick ett nytt hjärta när han var bara 2,5 år gammal.

Tid: klockan 15.00–16.00.

Plats: intill restaurangen vid Blekingesjukhuset, Bättringsvägen, 371 41 Karlskrona.

Hittade du informationen du sökte?