Socialfonden Sydsverige

Under 2022 beslutades och godkändes den regionala handlingsplanen för Skåne-Blekinge. Det betyder att programmet på regional nivå nu är inne i genomförandefas. Under varje år kommer det finnas två utlysningar från ESF-rådet att söka projekt i, en på våren och en på hösten.

Utlysning 2024:2

Öppnar: 2 maj 2024
Stänger: 2 september 2024
Prioriteras i strukturfondspartnerskapet i december 2024

Insatsområden för utlysningen:

  • Aktiv inkludering av unga
  • Transnationellt samarbete
  • Kompetensutveckling för anställda

Utlysning 2025:1

Öppnar: 1 december 2024
Stänger: 1 mars 2025
Prioriteras i strukturfondspartnerskapet i juni 2025

Insatsområden för utlysningen:

  • Kompetensutveckling för anställda
  • Aktiv inkludering av unga

Läs mer om ESF+ programområde Sydsverige och ta del av utlysningsplanen:

Min region - Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?