SydostLeader

Det är nu beslutat att SydostLeader blir ett prioriterat område i kommande programperiod. Programmet är fortfarande under framtagande och räknar med att starta under januari 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?