Kortare väntetider i cancervården

Tusentals personer i Sverige får en cancerdiagnos varje år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Ingen cancerpatient ska behöva vänta längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling.

Därför införs standardiserade vårdförlopp för olika cancersjukdomar. Det ska minska tiden från välgrundad misstanke till start av behandling. Den ska göras så kort den bara kan bli – men utan att vi tummar på kvaliteten.

Ett standardiserat vårdförlopp är ett bestämt utredningsförlopp som beskriver:

  • vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om en viss cancer
  • vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och fatta beslut om behandling
  • hur lång tid det får ta för hela förloppet mellan välgrundad misstanke och start av behandling.

Standardiserade vårdförlopp är en nationell satsning som genomförs i alla regioner i Sverige.

Läs mer om de standardiserade vårdförloppen för cancer på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?