En sjuksköterska står i en operationssal. I bakgrunden pågår en operation.

Pris till arbetsplats som tar emot sjuksköterskestudenter

Region Blekinge instiftar ett nytt pris. Hösten 2022 delas det för första gången ut till någon av de arbetsplatser i hälso- och sjukvården som tar emot sjuksköterskestudenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Priset, som delas ut av hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson, består av 10 000 kronor till att ytterligare utveckla arbetet med studenter, dessutom bjuds det på fika.

– Jag vill verkligen trycka på hur viktigt det är att vi som arbetsgivare skapar en relation och ett ömsesidigt förtroende med våra studenter. Vi ska vara måna om att se att det här är våra potentiella framtida medarbetare, i en verklighet där det är allt större konkurrens om arbetskraften. Att dela ut ett pris är ett led i att lyfta arbetet med våra sjuksköterskestudenter, säger Kjell Ivarsson.

Det är studenterna själva som kan nominera till priset, även deras enkätsvar ligger till grund för vilken arbetsplats som får priset.

Priset delas ut för första gången hösten 2022.

Hjälpte informationen på sidan dig?