En sjuksköterska står i en operationssal. I bakgrunden pågår en operation.

Pris till arbetsplats som tar emot sjuksköterskestudenter

Varje år delar Region Blekinge ut pris till någon av de arbetsplatser i hälso- och sjukvården som tar emot sjuksköterskestudenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Det är sjuksköterskestudenterna som nominerar till priset, utöver nomineringen ligger deras enkätsvar till grund för vilken arbetsplats som blir Årets VFU-arbetsplats. Priset, som delas ut av hälso- och sjukvårdsdirektören, består av 10 000 kronor till att ytterligare utveckla arbetet med studenter, dessutom bjuds det på fika.

Pristagare 2022

Priset delades ut till kirurgavdelning 48 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Vid kirurgavdelning 48 vårdar man patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen, levern, bukspottkörteln och gallan. Samtliga studenter som svarade på enkäten skulle kunna tänka sig att arbeta på avdelning 48 direkt efter avslutade studier. Alla skulle även rekommendera avdelningen som VFU-placering.

En del av motiveringen som lett fram till att avdelning 48 får priset som Årets VFU-arbetsplats 2022 lyder enligt nedan.

”Studenterna på avdelning 48 har känt sig väl omhändertagna och snabbt blivit en del i gänget. Personalen beskrivs som en bra arbetsgrupp med trevliga och fantastiska sjuksköterskor och undersköterskor som brinner för att hjälpa människor.”

Medarbetare på avdelning 48
Hjälpte informationen på sidan dig?