Välkommen på praktik

Är du intresserad av att göra din praktik hos oss? Välkommen! Region Blekinge tar emot studenter och elever i våra verksamheter i hela länet. I första hand tar vi emot studenter och elever från utbildningsanordnare som vi har avtal eller överenskommelse med. Studenter och elever från dessa utbildningar har förtur till våra praktikplatser.

Är du intresserad av en praktikplats, men tillhör inte någon av de skolor som vi har avtal med, kan du söka en plats genom att skicka in blanketten Praktikförfrågan Region Blekinge. Du hittar blanketten längre ner på den här sidan. Vi kan inte garantera dig en plats, men om vi har möjlighet tar vi gärna emot dig.

Praktik inom olika områden

Vi har kontaktvägar för praktik inom de olika delarna av våra verksamheter:
• Praktik för läkare: praktikforfragningarlakarstudenter.blekingesjukhuset@regionblekinge.se
• Praktik för dig som läser en utbildning inom hälso- och sjukvården: praktikhos@regionblekinge.se
• Praktik inom vår serviceförvaltning som it, administration, transport, personal och ekonomi: praktikforfragningar.regionservice@regionblekinge.se
• Praktik inom tandvården: lotta.ramvik@regionblekinge.se

Praktisk information inför din praktik

Under din praktik kommer du att ha en eller flera handledare. Ta kontakt med din praktikplats minst två veckor innan praktiken börjar för att komma överens om tider och för att få den praktiska information du behöver.

Tänk på att:

  • I vissa verksamheter inom Region Blekinges är det krav på att du är vaccinerad mot covid -19. Det innebär att alla studenter och elever som ska arbeta med patienter i dessa verksamheter måste vara vaccinerade mot covid -19, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I övrigt ska du uppfylla kraven i hälsodeklarationen, som finns längre ner på sidan.
  • Fyll i sekretessblanketten och ta med den första dagen på din praktik. Du ska även ha läst informationen om informationssäkerhet, innan du påbörjar din praktik. Dokument hittar du längre ner på den här sidan.
  • Det är viktigt att du har god kännedom om basala hygienrutiner. Dokument hittar du längre ner på den här sidan.
  • Arbetskläder lånar du av Region Blekinge under din praktiktid. Använd en namnskylt som visar att du är praktikant. I vissa verksamheter används personliga kort, som passerkort och e-kort.
  • Om du blir sjuk eller är frånvarande av någon annan anledning är det viktigt att du meddelar din praktikplats.
  • Region Blekinge är tobaksfritt. Det innebär att personal inte får röka eller snusa i arbetskläder och under arbetstid.
Hjälpte informationen på sidan dig?